Atlantic: de slaapspecialist sinds 1981
0

Geen producten in de winkelwagen.

Slaapspecialist sinds 1981 2500 m2 showroom 10 jaar garantie Persoonlijk advies Samenwerking met top fabrikanten

Op deze pagina vindt u de disclaimer van atlanticbedden.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Atlantic Bedden. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Ook leest u hier over onze privacy policy.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Atlantic Bedden is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Atlantic Bedden.

Juistheid van informatie

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Atlantic Bedden te mogen claimen of te veronderstellen.

Atlantic Bedden streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Atlantic Bedden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van waterbed.nl op deze pagina.

Privacy

Cookies

Onze website maakt gebruikt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een website op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt geplaatst. Op deze website gebruiken wij cookies om te meten hoeveel bezoekers op de website komen, welke pagina’s het populairst zijn en welke zoekwoorden worden gebruikt. De cookies registreren niet wie u bent of wat uw e-mailadres is. We kunnen deze cookies niet herleiden naar een computer of individu. Meer informatie over cookies vindt u op de website van de Consumentenbond.

Contactgegevens

Als u via onze website contactgegevens invoert, dan zullen wij die contactgegevens uitsluitend gebruiken voor het doel waarmee u ze invoert. Bijvoorbeeld om contact met u op te nemen als u daar om vraagt, of om u informatie toe te zenden die u wilt ontvangen.

Privacy Policy

De volgende Privacy Policy is van toepassing op deze website, de laatste wijziging van deze Privacy Policy was op 28-4-2018.

Mocht deze Privacy Policy wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de Privacy Policy op deze pagina.

Download privacy policy